Astek konferencija Beograd
Druga nacionalna konferencija ASTEK sa međunarodnim učešćem

Online konferencija

Studijska produkcija
  • 05. novembar 2020.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs
DOBRO DOŠLI

Uvodna reč organizatora

Poštovana/i,

Pozivamo Vas na Drugu nacionalnu konferenciju ASistivne TEhnologije i Komunikacija (ASTEK) koja će biti održana u Beogradu 05. novembra 2020.godine, a zbog aktuelne epidemiološke situacije ovoga puta kao vebinar.

Iskustva prošlogodišnje Prve Konferencije pokazuju da je njena primarna ideja objedinjavanja svih domaćih resursa na polju asistivnih tehnologija i s ciljem unapređenja brige o deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom opravdala očekivanja i ustanovila potrebu za konstantnim održavanjem ovakvog skupa na godišnjem nivou.

Cilj konferencije je postaje tradicionalno promocija novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namenjenih deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom u sinergiji rele- vantnih naučno-istraživačkih ustanova, strukovnog udruženja, privrede i krajnjih korisnika.

Konferencija je akreditovana u: 1) Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja sa 1 bodom (danom) i 2) Komori socijalne zaštite sa 10 bodova.

Rad Konferencije će obuhvatiti online predavanja po pozivu i online prezentacije proizvođača i distributera opreme.

Dobro nam došli…
Organizacioni odbor Konferencije

PREDSTAVLJAMO

Odbori ASTEK Konferencije

Organizacioni odbor

Siniša Ranković
Društvo defektologa Srbije

Petar Mrkić
PM plus d.o.o.

Miodrag Nedeljković
Društvo defektologa Srbije

Programski odbor

Prof. dr Ljubica Konstatinović
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“

Prof. dr Vlado Delić
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Vesna Radovanović
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Gordana Nikolić
Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu

Prof. dr Vanja Ković
Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Milica Janković
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naučni odbor

Prof. dr Dragomir Stamenković
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu

Prof. dr Zoran Komazec
Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Klinika za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata KC Vojvodine

Prof. dr Željka Car
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilsište u Zagrebu

Doc. dr Ivana Arsenić
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabi- litaciju, Univerzitet u Beogradu

Doc. dr Kosta Jovanović
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dr Andrej Savić
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu

Druga nacionalna konferencija ASTEK sa međunarodnim učešćem

Tehnologija u podsticaju psihomotornog razvoja dece i kvaliteta života osoba sa invaliditetom

  • 05. novembar 2020.
  • +381 (11) 3079-582, astek@pmplus.rs